Legale informatie

Uitgever

NV Victoir
Watlingtonstraat 4
9000 Gent

Tel: 09/251.02.61
info@victoir.com

 

Auteursrecht


De site www.victoir.com is een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd. De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van NV Victoir. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden. 

Merken en handelsnamen


De benamingen, logos en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Victoir, is een handelsnaam die wettelijk beschermd is. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van NV Victoir.

Volg Victoir

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid